Skogsbruk

Skogsbruk

Gårdens kustlinje går längs grunda vikar och småskär i den vackra Tjust Skärgård.

Foto: Simon Halling Ekmåne

En av gårdens näringar är skogen - ca 135 ha produktiv skogsmark i blandad terräng, från inlandsskog till kustskog med några öar vid Östersjökusten. Till gården hör även Nabbens Naturreservat där bete under en mycket lång tid varit ett naturligt inslag på den magra tallmarken.

- Vi  säljer även ved  i 50- liters säckar för 50 kr/styck. Vi kan ordna med hemkörning.

Kontakta Simon på 072-336 5862 om du har frågor gällande ved.

Skogsbruket handlar om att hålla skogsproduktionen igång genom god skogsvård och rätt åtgärd. Ovan foton visar en gallring på ett bestånd i 25-årsåldern, före och efter åtgärd.

Foto: Simon Halling Ekmåne

Vid kusten finns det gott utrymme för viltet att röra sig fritt och leva ostört tack vare få vägar. Längre inåt land gör vägarna tillgången till jakt, jordbruk och skogsbruk lättare.

Foto: Simon Halling Ekmåne


Drönare
Sedan 2017 har vi flugit med vår quadrocopter på gården, inventerat hyggen på plantor, kontrollerat omgivningar, använt foton som marknadsföring och inventerat djur. Även letat vindfällen med drönaren. Nu erbjuder vi tjänster med den.

Om du vill beställa tjänster med drönaren, mejla Simon på simon.halling@yahoo.com


Telefon

Simon: 072-336 5862, Stina: 073-058 6176

E-post: simon.halling@yahoo.com


Hemsida av www.emmajansson.se

Stina och Simon Ekmåne

Hallmare Frälsegård

590 95 Loftahammar