Jordbruk

På gårdens certifierade ekologiska jordbruk finns ca 20 ha åker och 25 ha hagmark, dominerad av ekar, enebuskar och gamla tallar,  kring dessa betar våra Hereford.

Foto: Simon Halling Ekmåne

Betet är restaurerat för att få fram ett eklandskap.

Foto: Simon Halling Ekmåne.

Jordbruket på Hallmare Frälsegård består i ekologisk drift av åkrarna för produktion av mestadels vall, med lite inslag av spannmål på totalt 20 ha egen mark och ca 20 ha arrenderad mark. Detta foder används för att föda upp Hereforddjur som går på det 50 ha stora ekhagmarkerna, ängarna och sjöbetena.


Våra djur går fritt på de öppna hagmarkerna året om med en kontinuerlig tillgång till halmströbädd i en ligghall, som på sommaren är sval och vid friskare väder fungerar bra som vindskydd. Detta sätt passar Hereford väl, då de är anpassade och framavlade till en kontinuerlig utevistelse. Målet för vår uppfödningen är att ha friska djur med lätta födslar. Kort kan vi sammanfatta detta med:

- Friska djur med enkla födslar på naturbete med ekologiskt foder

- Rotationsbete året om på större arealer hagmark

- En kol- och vattenbindande bete och äng

- Mular och klövar bidrar till biologisk mångfald bland insekter, flora, fauna och fåglar


JordbrukTelefon

Simon: 072-336 5862, Stina: 073-058 6176

E-post: simon.halling@yahoo.com


Hemsida av www.emmajansson.se

Stina och Simon Ekmåne

Hallmare Frälsegård

590 95 Loftahammar